~ three parts mad, and the fourth delirious, with perpetual rushing of hard times ~ Dickens

Sunday, August 12, 2012

On 8/12/2012 07:36:00 PM by Unknown

तिमी,
एक विपना,
अनि स्वप्न,
तिमी,
सधैँ मेरी,
अनि,
सधैँ टाढा,
एउटा सपना,
अनि,
एक धरातल,
समझनामा सिमित।

तिमी,
सबथोक,
प्रथम साथी,
प्रथम प्रेम,
एक गुरु,
अनि एक प्रेरणा,
छैनौ - तैपनि;
रहिरहनेछौ - अनन्त।

कति रमाइलो हुन्थयो होला आज,
तिमि, हामी, अनि हाम्रा सपनाहरु,
फेर्न सक्दिन म भुतलाई,
न वर्तमाननै बदल्न सक्छु,
भविष्य छ अब बस्, हामीले सिन्चेको,
हाँस्न सिकायौ, रम्न सिकायौ,
बाँच्न सिकायौ, जीवन सिकायौ,
फुस्रो एस्ट्रे जस्तो मेरो जीवनको,
टिमटिमे टुकी बन्यौ तिमी।
एउटा प्रेरणा,
अनि सम्झनाः
अटुट, अमूर्त, अषिम, अनि सर्वप्रिय।