Saturday, August 18, 2012

केहि हाइकु, पहिलो प्रयास, राम्रो होला त? (Some Haikus, First attempt, are they good?)


The sound of rain,
Dripping on the roof;
Leaves Nostalgic me.


टेबलमा किताब,
किबोर्डमा चल्दै;
मेरो लथालिङ्ग दिमाग।


Tall, steep, Misty Mountains,
The Sun Marching away;
And I walk alone, always.


बुढो शङ्खेकिरा,
घस्रदैँछ - कङ्क्रिट;
सुस्तरी- सुस्तरी।

The silent Breeze,
In a hot summer midnight;
Close, yet far away.

हाम्रो जीवन,
पेन्डुलम जस्तै;
सँधै संघारमा।

A limbless kid- crawling,
I see me- with shoes;
says- Life is good.

स्थिर छेपारो,
कुर्दैछ- भुरा किरा;
ब्यर्थको प्रयास।


Prawes,
Out of the Old self,
Marches on...adapting!